Domů / Finance / Jak (ne)přijít o nemocenskou

Jak (ne)přijít o nemocenskou

Pokud v době nemoci dodržujete poctivě léčebný režim a jste celý den i přes noc doma, může se vám přesto stát velký malér, když přijdete o nemocenskou. Stačí k tomu jen velmi málo, napřiklad špatně označený nebo nefungující zvonek.

Dávky nemocenského pojištění

Nemocenské je jednou z dávek nemocenského pojištění, kterou si každý platí ať již prostřednictvím zaměstnavatele, nebo sám, pokud je OSVČ. Pro zaměstnance je toto pojištění povinné a nemocenská 2018 jim náleží dle zákona. Podnikatelé si platí nemocenské pojištění dobrovolně a mají navíc pevně stanovenou minimální a maximální výši.

Podle stávajícího zákona nedostane zaměstnanec v prvních 3 dnech pracovní neschopnosti nic. Až od 4. do 14. dne pobírá náhradu mzdy od zaměstnavatele, ale jen za pracovní dny. Výše této náhrady činí 60% průměrného redukovaného výdělku. Od 15. dne pracovní neschopnosti začnete pobírat nemocenské.

Kdo může nemocné kontrolovat

Kontrola nemocných, zda dodržují léčebný režim, má preventivní funkci. Nikoliv primárně trestat, ale zamezit zneužívání nemocenského.

Nemocní mohou očekávat kontrolu dvakrát:

  • od zaměstnavatele
  • od České správy sociálního zabezpečení

Zaměstnavatel má právo kontroly během prvních 14 dnů zaměstnancovy pracovní neschopnosti. A to i v prvních třech dnech, ačkoliv náhradu mzdy pobíráte až od 4. dne pracovní neschopnosti. ČSSZ má právo přijít na kontrolu během pracovní neschopnosti kdykoliv, třeba i o víkendu, nebo v pozdních nočních hodinách, existuje-li podezření z porušování léčebného režimu. Podnět může dát ošetřující lékař nebo zaměstnavatel.

Co musíte splnit

Práceneschopný pojištěnec má jedinou povinnost – dodržet lákařem stanovený režim. Nemocný se musí zdržovat na adrese, kterou udá svému ošetřujícímu lékaři a ten ji zaznamená do neschopenky. Adresa se nemusí shodovat s trvalým bydlištěm. Místo pobytu musí být označeno tak. Aby bylo možné kontrolu provést. Ideálně by mělo být na domovním zvonku vaše jméno. Výjimkou jsou pouze vycházky, které smí ošetřující lékař stanovit na max. 6 hodin denně v rozmezí od 7 do 19 h.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Shlédněte také

Plast je vynikající materiál nejen pro přepravky

Aby vnitrozemská i mezinárodní doprava fungovaly tak, jak mají, je potřeba zajistit mimo jiné i …