Domů / Finance / Od listopadu začne platit daň z nabytí nemovitosti kupující

Od listopadu začne platit daň z nabytí nemovitosti kupující

Doposud platí, že daň z nabytí nemovitosti je povinen uhradit prodávající a kupující je ručitelem. Je také možná dohoda o tom, kdo daň zaplatí. To vše se změní novelou, která nabude účinnosti dnem 1.11.2016. Nezmění se pouze sazba daně, která bude i nadále ve výši čtyř procent.

Jak to bude podle novely

Novou úpravou zanikne povinnost ručení za daň. Podle stávající právní úpravy je daň z nabytí nemovitých věcí v případech koupě nebo směny jedinou daní, kde si účastníci mohly zvolit, kdo bude poplatníkem. Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, byl (dosud je) poplatníkem daně převodce. Nyní to bude jednoznačné a poplatníkem bude nabyvatel nemovitosti, tedy kupující.

Zákonodárce si od toho m.j. slibuje zjednodušení správy daně. Pro kupující to ovšem bude zásadní změna spočívající hlavně v další finanční zátěži při pořizování nemovitosti. Kupující bude muset mít peníze na daň buď v hotovosti navíc, nebo si na daň půjčit společně s hypotékou. Většina bank dnes umí daň z nabytí nemovitosti zahrnout do hypotéky, podmínkou ale je, aby vše bylo řádně specifikováno v kupní smlouvě.

Pozor na zaplacení daně dvakrát

Pokud podáte návrh na vklad na katastr do konce letošního října, platí se daň „postaru“. Jestli dorazí na katastr až 1. listopadu 2016, platí daň z nabytí nemovitosti vždy kupující. Proto by měla kupní smlouva tuto situaci zohlednit. Kupující musí počítat s tím, že daň bude platit jen on sám, jinak mu hrozí riziko, že daň zaplatí dvakrát a bude se muset s prodávajícím složitě a zřejmě i bezúspěšně dohadovat o vrácení části kupní ceny.

Pro snazší pochopení lze uvést konkrétní příklad:

Pan P. si chce koupit dům od pana K. O koupi budou vyjednávat v říjnu 2016, uzavřou kupní smlouvu, ve které se dohodnou, že pan P zaplatí panu K jeden milion korun a počítají s tím, že daň ve výši 40 tisíc bude hradit prodávající pan K z kupní ceny. Návrh na vklad ovšem podají na katastr až 1. listopadu 2016. Vkladové řízení úspěšně proběhne a kupující, tedy pan P se stane vlastníkem domu a prodávajícímu panu K vyplatí ujednanou kupní cenu jeden milion Kč. Jelikož však k návrhu na vklad a tím i k převodu vlastnictví domu dojde až 1.11.2016, bude pan P povinen ze zákona zaplatit daň z převodu nemovitosti, bez ohledu na to, na čem se s panem K domluvili. Musel by tedy vynaložit ještě 40 tisíc korun navíc, než původně počítal.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Shlédněte také

Plast je vynikající materiál nejen pro přepravky

Aby vnitrozemská i mezinárodní doprava fungovaly tak, jak mají, je potřeba zajistit mimo jiné i …